1

کل اطلاعات برای درک پروژه نیکان

News Discuss 
حمام قدیم میرزا یوسف: این حمام در دوره صفوی ساخته شدهاست. این عمارت مجلل تفرجگاه شاهان صفوی و قاجار بود. همین که آغا محمدخان قاجار اساس حکومتش را در مازندران استحکام بخشید باز مرکز را بساری انتقال داد. مازندران مانند سایر استانهای شمالی ایران به وسیله قوای شوروی اشغال https://petert853qxy8.p2blogs.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story