1

A Review Of ยาเพิ่มสมรรถภาพเพศชาย

News Discuss 
ปริมาณและความแข็งแรงของอสุจิเพิ่มมากขึ้น จากการศึกษาทดลองที่ผ่านมาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกสนต่อการกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศและคุณภาพของอสุจิ พบว่าการรับประทานสารสกัดจากเปลือกสนคู่กับแอลอาร์จินีนอาจช่วยกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ และช่วยพัฒนาคุณภาพของอสุจิให้ดีขึ้นได้ โดยมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งที่กล่าวสนับสนุนคุณสมบัติของเปลือกสนในด้านนี้ว่า การรับประทานสารสกัดจากเปลือกสนคู่กับแอลอ... https://evansr753pyh1.wikimillions.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story